Updates
  • คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ในการประกวดต่างๆ ปี 2561

  • พิธีมอบรางวัลให้กับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน กิจกรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และทำบุญตักบาตร คณะวิทยาการจัดการ ปี 2561

  • ประมวลภาพพานไหว้ครู ปี 2561

  • กิจกรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และทำบุญตักบาตร คณะวิทยาการจัดการ ปี 2561