หน้าแรก

eBook TCAS67
แนะนำหลักสูตร TCAS67
Web Quota รับสมัครนักศึกษา-01
banner-webMsci-01-01
แบนเนอร์คณะใหม่-01
cover-prompt-eng2
previous arrow
next arrow
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมM-Sci มีโชว์แนะนำคณะสาระน่ารู้

ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาชายที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียก(สด.35) ณ ท้องที่ภูมิลำเนาทหาร และมีความประสงค์จะขอผันผ่อนการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามกฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและการเรียนรู้ พ.ศ.2549 ข้อ 2 (1) ค ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 29 (3) ในปีพุทธศักราช 2566 กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกผู้ที่เกิด พ.ศ.2546 นักศึกษาที่ประสงค์จะทำเรื่องขอผ่อนผันฯ ติดต่อขอผ่อนผันฯ ด้วยตนเอง ได้ที่ ในมหาวิทยาลัยที่กองพัฒนานักศึกษาชั้น 3 หรือส่งจดหมาย มายังกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่อยู่ 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 (ผ่อนผันทหาร) ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 22 ธันวาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม SDU Smart Idol 2023

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 25 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีพลสมอ (แบม) 6411011767035 สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 26 นางสาวสุทธิดา สุนทร (วาวา) 6511011807032 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน คณะวิทยาการจัดการ – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 23 นายพีรภัทร แสงสารพันธ์ (ปีโป้)6411011767032 สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ SDU LGBTQ Smart Idol – รางวัลชนะเลิศ หมายเลข 21 นายภาณุพงศ์ ทิชัย (ก้านตอง) 6411011767016 สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ SDU Speech Contest 2023 (MC SEARCH) – รางวัลชนะเลิศ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ แซ่หม่า และ นายเมตริก พูนขวัญ ทีม Test my luck นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ

ได้รับรางวัล Popular Vote มูลค่า 5,000 บาท การประกวดแข่งขันผลิตคลิปวิดีโอไวรัลโฆษณา โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2022 โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย