การประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2561

IMG_5920

ผศ.ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน ประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการเป็นประธานประชุม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 331

Leave us a Comment