นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเจ๋ง นำเสนอไอเดียแปลรูปเห็ดสดเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในรายการ “คิดเช่น Gen D” ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง ฟ้าวันใหม่

รูปภาพ2
นักศึกษาสาขาวิชาการบริการลูกค้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกรายการ “คิดเช่น Gen D” ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง ฟ้าวันใหม่ เพื่อนำเสนอแนวคิดการแปรรูปเห็ดนางฟ้าภูฏาณสดเป็นกิมจิเห็ดและเห็ดทอดกรอบไร้น้ำมัน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเห็ดสดและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับธนาคารออมสิน ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา
Blog Attachment

Leave us a Comment