กีฬาสานสัมพันธ์และงานปีใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2562

1546503878130

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรม “โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและกำลังใจบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการทำงาน คณะวิทยาการจัดการ” (กีฬาสานสัมพันธ์และงานปีใหม่ ประจำปี 2562) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ อาคารพลศึกษา (โรงยิม) ร่วมสนุกกันกับกิจกรรม เล่นเกมส์ และของรางวัลอีกมากมาย

Leave us a Comment