หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี “Thailand Accounting Challenge”

TAC79

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี “Thailand Accounting Challenge” ซึ่งเป็นรายการแข่งขันระดับประเทศของสภาวิชาชีพบัญชี เข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันได้ลำดับที่ 22 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 140 ทีม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อาจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

Leave us a Comment