ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารอบที่ 2 ในการประกวดแผนการตลาด U Power Seasons 3

54520120_1016540315136207_7416578410387865600_n

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารอบที่ 2 U Power Season 3 เพื่อเข้าแคมป์บ่มเพาะ ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารแถบ นีละนิธิ ชั้น 2

Leave us a Comment