ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนน้องนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรม “โครงการ แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าท้องถิ่น ประจำปี 2562 “

2019-09-11 15.46.29

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนน้องนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรม “โครงการ แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าท้องถิ่น ประจำปี 2562 ”
* ชิงทุนการศึกษากว่า 1,000,000 บาท พร้อมโล่รางวัลแลัประกาศนียบัตร
* ได้พัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น
* มีโอกาสร่วมงานแม็คโครในอนาคต
* สนใจแสกน Qr code ในโปสเตอร์ได้เลย
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาลูกค้าแม็คโครทุกสาขา หรือศูนย์มิตรแท้โชห่วยลาดพร้าว โทร. 02-067-8999 กด 2

Leave us a Comment