กิจกรรมค่าย “นักเล่าความสุข” โดยนิตยสารสารคดีร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2562 ติดต่อสอบถาม คุณสวรรยา พรรัตนะสกุล โทร.0-2547-2700 ต่อ 319

9045

ประชาสัมพันธ์น้องๆ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมค่าย “นักเล่าความสุข” โดยนิตยสารสารคดีร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นโครงการอบรมการเขียนและถ่ายภาพเล่าเรื่องผสมผสานการประกวดผลงานประกวด เพื่อร่วมเผยแพร่ประเด็นด้านสุขภาวะ การเข้าถึงความสุขอย่างง่ายด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้างทักษะนักเล่า เรียนรู้กับวิทยากรมืออาชีพด้านการเขียนและการถ่ายภาพกับทีมงานนิตยสารสารคดีผ่านคอร์สออนไลน์
ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2562
ติดต่อสอบถาม คุณสวรรยา พรรัตนะสกุล โทร.0-2547-2700 ต่อ 319

Leave us a Comment