ข่าวดีๆ +++ AP OPEN HOUSE 2020 จะเปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา เพื่อเข้ามาฝึกงานใน2 โปรแกรมหลักสำคัญ วิศวกรรมโยธา (CIVIL ENGINEERING)และ การตลาดและการขาย (MARKETING & SALES)

1158063_0

ข่าวดีๆ +++ AP OPEN HOUSE 2020 จะเปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา เพื่อเข้ามาฝึกงานใน2
โปรแกรมหลักสำคัญ ได้แก่
– วิศวกรรมโยธา (CIVIL ENGINEERING) เน้นฝึกงานด้านวิศวกรรมโยธาด้านที่ อยู่อาศัยแบบครบกระบวนการ โดยรับเฉพาะนิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธา และโปรแกรม
– การตลาดและการขาย (MARKETING & SALES) โดยจะรับ นิสิต นักศึกษา จากทุกคณะและทุกสาขาวิชาที่สนใจ เพื่อเข้ามา
เรียนรู้งานด้านการตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเข้าใจเห็นภาพรวมธุรกิจ สามารถให้บริการและเสนอขาย ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
ทั้งสองโปรแกรมจะได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบความคิด (DESIGN THINKING) หลักสูตรชื่อดังของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (STANFORD UNIVERSITY) ที่เป็นหลักแนวคิดในการทำงานของเอพี เพื่อนำมาสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้า ผ่านการทางโครงการภายใต้โจทย์จริง (PROJECT BASED LEARNING) ทั้งนี้เมื่อการฝึกงานเสร็จสิ้น นิสิต นักศึกษา ที่มีผลงานยอดเยี่ยมจะได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ
* โครงการฝึกงานดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน ถึง
กรกฎาคม พ.ศ.2563 และจะเปิดรับสมัครในวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
#นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการสวนดุสิต

Leave us a Comment