สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดอบรม ผู้นำยุคใหม่ ติดอาวุธความคิดพิชิตความขัดแย้ง

IMG_3449

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการอบรม “ผู้นำยุคใหม่ ติดอาวุธความคิดพิชิตความขัดแย้ง” ได้รับเกียรจากวิทยากร คุณนที คงประดิษฐ Sale Executive,Bangkok International Trade and Exhibition Centre ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น.ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment