สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาทางการตลาดในหัวข้อ “เคล็ดไม่ลับ จับเงินล้าน”

19058

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนาทางการตลาดในหัวข้อ “เคล็ดไม่ลับ จับเงินล้าน” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ และด้านการตลาด 2 ท่าน คือ คุณสิทธิฉันท์ วุฒิพรกุล “เฮียนพ ร้านรสดีเด็ด” และ คุณชวพจน์ ชูหิรัญ “เฮียนพ หมูปิ้ง 200 ล้าน” มาแบ่งปันเคลียดลับประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4

Leave us a Comment