หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า และสาขาวิชาการตลาด ร่วมมือกับ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม AP OPEN HOUSE

75278275_2803085429743949_4080532317783719936_o

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า และสาขาวิชาการตลาด ร่วมมือกับ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม AP OPEN HOUSE เพื่อนักศึกษา สัมผัสประสบการณ์ ฝึกทำงานจริงอย่างเข้มข้น เจาะลึกทุกกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยกับโครงการนักศึกษาฝึกงานด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิการยน 2562 ณ อาคาร 10 ห้อง 401

Leave us a Comment