ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการในกิจกรรม SDU FRESHMAN DAY 2019

S__25124909

ขอแสดงความยินดีกับ ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ในกิจกรรม SDU FRESHMAN DAY 2019 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ที่สามารถคว้ารางวัลต่างๆ มาได้ รายละเอียดดังนี้

Miss Lady 2019
รางวัลชนะเลิศ
นภัสณิชา อารียสกุล (น้องอลิส) หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
อพัชรดา แหวนวิเศษ (น้องโฟม) หลักสูตรบริหารธุรกิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชนัญชิดา สุทธิรักษ์ (น้องโบวลิ่ง) หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต

ประเภททีม
วอลเลย์บอล อันดับที่ 3

ฟุตซอล อันดับที่ 2

แบตมินตัน อันดับที่ 3

Leave us a Comment