โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Singha Biz Course ปีที่ 12 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดสาขาวิชา

Singha biz course 2020.pd_Page_1

ข่าวดีๆ…โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Singha Biz Course ปีที่ 12 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำกัดสาขาวิชา
นักศึกษาที่ผ่านการคักเลือกจะมีโอกาสได้ “ทำงานจริง” ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดและบริษัทในเครือ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกูรู และผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในหลากหลายสาขาวิชา เป็นเวลา 2 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
– สนใจติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน คุณวราภรณ์ ด่านดำรงรักษ์ โทร.0-2539-8821 ต่อ 203 หรือ 089-164-1880 อีเมล์ contact@singhabizcourse.com

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี

Leave us a Comment