คณะวิทยาการจัดการร่วมกิจกรรม LIVE “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภาคกลาง”

20200220_๒๐๐๒๒๐_0008

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด นำนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและหลักสูตรการจัดการบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรม LIVE “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภาคกลาง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แสดงทัศนวิจารย์ กรณีศึกษา Youth Startup รวมไปถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางดำเนินธุรกิจ Startup ให้สำเร็จจากบริษัทเอกชนชั้นนำและเสวนาภาพรวมโครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Panel Discussion) จากผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงละคร เคแบงค์ สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน

Leave us a Comment