วันที่ 2 มีนาคม 2563 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงพื้นที่เพื่อสำรวจชุมชนในการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กัมปงในดงปรือ และวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

ลงพื้นที่ออมสิน แนวตั้งแก้4.3.63-01

Leave us a Comment