การประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนเมษายน 2563 ในโจทย์ประกวด “Creative Idea เปลี่ยนวิกฤติ พลิก COVID-19 เป็นโอกาส”

91239834_1875277759272652_6222789789448404992_o

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนเมษายน 2563 ในโจทย์ประกวด “Creative Idea เปลี่ยนวิกฤติ พลิก COVID-19 เป็นโอกาส” สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563
กติกาการเข้าร่วมประกวด 3 ขั้นตอนง่ายๆ
1. กด like & share โจทย์ จาก Facebook : GSB SMEs Startup และตั้งค่าเป็นสาธารณะ
2. ถ่ายคลิปวิดิโอความยาวไม่เกิน 3 นาที
3. อับโหลดคลิปลง Youtube หรือ google drive ลง Inbox ให้ผู้ประสานงานกิจกรรมในเพจ Smart Start Idea by GSB Start up ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสิน
สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทรฯ 064-746-2445

Leave us a Comment