ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ TCASH 4 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน) (International Business(China-ASEAN Businass))

S__11567118

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ ของคณะวิทยาการจัดการ กับหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน) (International Business(China-ASEAN Businass))
รับสมัครรอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
ระหว่างวันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563 นี้
สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/

สอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่

https://web.facebook.com/ChinaASEANSDU/
หรือพิมพ์ China-ASEAN Business SDU ในช่องค้นหาของ Facebook เพิ่มเป็นเพื่อน กดถูกใจได้เลยครับ
และทาง http://entrance.dusit.ac.th/

มาสมัครกันเยอะนะครับ

Leave us a Comment