กิจกรรมนำเสนอไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพ (Pitching) ผ่านระบบ Microsoft Tearms รอบคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัย ในโครงการ SDU Start Up Thailand League 2020

2020_0.6.18_200619_0130

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมนำเสนอไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพ (Pitching) ผ่านระบบ Microsoft Tearms รอบคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาส่งเข้าร่วมแข่งขันกว่า 22 ทีม ในโครงการ SDU Start Up Thailand League 2020 โดยมี ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกร่วมให้ข้อเสนอแนะ

Leave us a Comment