กิจกรรมปฐมนิเทศ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563

IMG_7447

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่เข้ารั้วบ้านอย่างอบอุ่น

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะฯ คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 อย่างอบอุ่นเป็นกันเอง โดยคณบดีได้ร่วมเสวนากับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จการเล่าประสบการณ์ชีวิตวัยเรียนของ รุ่นพี่และศิษย์เก่า อาทิ เนย สมิตา แซ่จิว ผู้เข้าร่วมประกวดMiss Grand ขอนแก่น โบว์ลิ่ง ชฎารัตน์ สุทธิรักษ์ Miss Transupranational Thailand 2020 เป็นต้น ทั้งนี้รูปแบบการปฐมนิเทศที่จัดขึ้น มีทั้งแบบ On-site ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ Online ผ่านระบบ Zoom Application ภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

Leave us a Comment