กิจกรรมปฐมนิเทศ ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563

2020_13.8.14_๒๐๐๘๑๔

คณะวิทยาการจัดการ ปฐมนิเทศระดับหลักสูตร พบกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะผู้บริหาร กรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อชี้แจงเรื่องการมีบุคลิกภาพที่ดี การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไรให้มีความสุข การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ และมหาวิทยาลัย การใช้โซเชียลมีเดียที่เหมาะสม และการแนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียน ณ อาคารเรียนรวม 32 และ อาคาร 2

« 1 of 2 »

Leave us a Comment