ประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการสู่สังคม ครั้งที่ 2 การอบรม “สถิติเพื่อการวิจัย” วันที่ 27 และ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. อบรมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

ภาพนิ่ง1

ประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการสู่สังคม ครั้งที่ 2 การอบรม “สถิติเพื่อการวิจัย” วันที่ 27 และ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. อบรมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ….โดยไม่มีค่าใช้จ่าย……

Leave us a Comment