คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับมอบผลิตภัณฑ์ Whipping Cream จำนวน 87 ลัง จาก บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

รับมอบวิปปิ้งครีม 18.11.63-01
เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับมอบผลิตภัณฑ์ Whipping Cream จำนวน 87 ลัง จาก บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมด้านต่างๆ รวมไปถึงการนำไปใช้ประกอบการทำอาหาร
และเครื่องดื่ม ณ Cafe่ By Home มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment