คณะวิทยาการจัดการประชุมร่วมกับ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ โพล คาเฟ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุมร่วมรองวราณี 25.12.63-01

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมให้คำปรึกษาเรื่องการทำ MOU กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและการลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม Open House ร่วมกับรองคณบดีและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ โพล คาเฟ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment