คณะวิทยาการจัดการต้อนรับ ธนาคารออมสินภาค 3 ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564

2021.2.16_๒๑๐๒๑๖_15

คณะวิทยาการจัดการต้อนรับ ธนาคารออมสินภาค 3 ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564

ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดี และ รองคณบดี ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย เหล่าชำนาญวุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 3 และทีมงาน เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ มอบของที่ระลึก และร่วมหารือในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 335

Leave us a Comment