ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สงกรานต์ วิถีไทย ร้อยดวงใจ สานสัมพันธ์ วิทยาการจัดการ” วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00-13.00 น. ณ อาคารรักตกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

S__64757870
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สงกรานต์ วิถีไทย ร้อยดวงใจ สานสัมพันธ์ วิทยาการจัดการ”
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00-13.00 น.
ณ อาคารรักตกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment