ตารางกิจกรรม SUMMER CAMPS เด็ก 64 คณะวิทยาการจัดการ สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564

196839481_1157845468054307_4062027951969782530_n
กิจกรรม SUMMER CAMPS เด็ก64 คณะวิทยาการจัดการ สัปดาห์ที่ 5
วันที่ 10 มิถุนายน 2564
คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “Learning for M-Sci systems”
วันที่ 11 มิถุนายน 2564
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดกิจกรรม “พี่เธอไม่มีเรื่องโกหก…จริ๊ง”
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– สาขาวิชาการบริการลูกค้า จัดกิจกรรม “Uncover Yourself”
– สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม “พี่ตลาด (ศิษย์ปัจจุบัน).พบน้องใหม่ 64”
– สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ จัดกิจกรรม “ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเทคนิคพิชิตการสอบ TOEIC”
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมผู้ประกอบการธุรกิจ จัดกิจกรรม “นวัตกรรมเร่งด่วน”

Leave us a Comment