กิจกรรม “SDU MSci fam. SUMMER CAMP 64 ซัมเมอร์นี้มีเฟรนด์ ครั้งที่ 2” นักศึกษารหัส 64 คณะวิทยาการจัดการ

messageImage_1623299704099

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม SUMMER CAMPS นักศึกษารหัส 64 ภายใต้หัวข้อ “SDU MSci fam. SUMMER CAMP 64 ซัมเมอร์นี้มีเฟรนด์ ครั้งที่ 2” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอกนิษฐ์ ธรรมปาโล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) กลุ่มงาน e-Learning สำนักวิทยบริการและทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายเรื่องการใช้แอปพลิเคชัน SDU 4S แอปพลิเคชัน Microsoft Teams และการใช้งานระบบ WBSC-LMS 2021 โดยออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน MS Teams  ซึ่งนักศึกษาใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Leave us a Comment