ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา เรืองหิรัญ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้รับการจัดอันดับ นักวิจัยที่มีศักยภาพ อันดับ 739 ระดับประเทศ อันดับ 350514 ระดับโลก

Poster แสดงความยินดี ผศ.สนทยา-01
คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา เรืองหิรัญ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ได้รับการจัดอันดับ นักวิจัยที่มีศักยภาพ
อันดับ 739 ระดับประเทศ อันดับ 350514 ระดับโลก
จาก AD Scientific Index 2021 : World Scientist and University Rankings 2021
Blog Attachment

Leave us a Comment