Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กิจกรรมถ่ายภาพตัวแทนนักศึกษาทั้ง ๑๑ หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์