Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กิจกรรม “ U POWER ดิจิแก๊งค์ป่วนมอ" "Digital Idea Challenge Season 1 ” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์  ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน “ U POWER ดิจิแก๊งค์ป่วนมอ ” (รอบ Reality Roadshow ของทั้ง 7 แบรนด์) โดยเป็นการนำเสนอผลงานโดยทีมที่เข้ารอบการแข่งขันจากโครงการ U Power  Digital Idea Challenge Season 1 จำนวน 7 ทีม จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพียวริคุ , KTAM , SPONSOR , HOTPOT , DTAC , GARENA , GAMBOL) โดยในงานมีการเสวนา เรื่อง Digital marketing โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางด้าน Ecommerce และ Digital marketing โดย คุณพุทธิ ออรุ่งโรจน์กุล และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมการแสดงและดนตรีจากนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์

โดยการแข่งขัน U Power : Digital Idea Challenge Season 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถผ่านเข้ารอบได้สูงสุดเป็นอันดับ 1 ถึง 7 แบรนด์จาก 9 แบรนด์ที่ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน การแข่งขันนี้จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงศึกษาธิการ (MOE) และมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 40 สถาบันทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการจุดประกายความคิด ได้แสดงออก และสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา ได้เริ่มต้นเรียนรู้และมีแนวทางในการทำธุรกิจการตลาดที่ถูกต้องและชัดเจน สามารถผนึกเอา Digital Technology มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้งานได้จริง ผลิตบุคลการสู่อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับ Digital Economy ของรัฐบาล

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรม Jump Start Camp เพื่อบ่มเพาะความรู้จากเจ้าของแบรนด์ที่สนับสนุนการแข่งขันโดยตรง เมื่อวันเสาร์ที่ 22 และ 29 เมษายน 2560 ณ อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมได้ทั้งวันจัดกิจกรรมและตลอดการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ จนถึงเดือนมิถุนายน 2560 ด้วยการกด Like กด Share ร่วมสนุกกับแฟนเพจกิจกรรมส่วนกลางและแฟนเพจทั้ง 7 แบรนด์ ร่วมช่วยกันสร้างกระแสโลก Social ด้วย #UpowerSDU ทุกครั้งที่แชร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 9:30 – 15:00 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เครดิส : ภาพ/ข่าว:พศิน อินทา)