Research News

ข่าวสารงานวิจัย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

หมวดหมู่ : ข่าวสารงานวิจัย

โดย : ผู้ใช้กลางคณะวิทยาการจัดการ | เมื่อ : 2016-08-01 08:13:22

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสมาคมนักวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑๑ ชั้น ๙ (อาคารรับรอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รายละเอียด)