การจัดการความรู้(km)

คลังความรู้

     ด้านการเรียนการสอน

การเตรียมตัวอย่างไรเพื่อพิชิต TOEIC  ดาวน์โหลด 

การเตรียมความพร้อมของหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษา  ดาวน์โหลด 

 

ด้านการวิจัย 

   การเขียนบทความวิชาการ

คลิปที่ 1   ดาวน์โหลด    

คลิปที่ 2  ดาวน์โหลด    

คลิปที่ 3  ดาวน์โหลด     

การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา2564 เรื่อง เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Listening Part2 คลิก

การจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา2564 เรื่อง เส้นทางการเขียนบทความวิชาการสู่ความสำเร็จ คลิก