ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรม MC Search Igniter 2019 /Miss..Mister Igniter 2019

กิจกรรม MANAGEMENT SCIENCE GAMES 2019 วันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2562 ณ อาคารพลศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในช่วงบ่าย การแสดงของ MC Search Igniter 2019 ในชื่อชุด “ SHOW TO PARTY” และการแสดงของ Miss / Mister Igniter 2019 ในชื่อชุด “ OPENING TO THE FUTURE”

« of 3 »