กิจกรรม SDU Msci fam.SUMMER CAMP 64 ซัมเมอร์นี้มีเฟรนด์ ครั้งที่ 5

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 -15.00 น. คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม SDU Msci fam.SUMMER CAMP 64 ซัมเมอร์นี้มีเฟรนด์
ครั้งที่ 5 หัวข้อ The Final week ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ซึ่งมีกิจกรรมเล่นเกมไขคดีปริศนา “กุหลาบสีเลือด” และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวปิดกิจกรรม กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก นักศึกษารหัส 64 เป็นจำนวนมาก