ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปณิชา ศิริเทียน นักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปณิชา ศิริเทียน นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 1 ใน 50 คน จากการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปี 2564