ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในกิจกรรม “Hackulture นวัต…วัฒนธรรม” : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล ภายใต้ โครงการ Digital Cultural Heritage ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 110,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้หัวข้อ “เห็น…แต่ไม่เคยรู้”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีม BRTF และ ทีม โอ่งมังกร
นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จากผลงาน Buffalo Running to the Future และ ผลงาน โอ่งมังกร ในกิจกรรม “Hackulture นวัต…วัฒนธรรม” : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล ภายใต้ โครงการ Digital Cultural Heritage สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้หัวข้อ “เห็น…แต่ไม่เคยรู้” เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมของชาติ ใช้ความสามารถด้านดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมไทยไปสู่ดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับสังคม สร้างความภาคภูมิใจ และเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืน