ขอแสดงความยินดี กับ นายจิราวัฒน์ เกิดทองคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง รายการ World Changmookwan Championship 2021 กีฬาเทควันโด ประเภทชายเดี่ยว Poomsae (VDO Clip) รุ่นอายุ ต่ำกว่า 30 ปี

ขอแสดงความยินดี กับ นายจิราวัฒน์ เกิดทองคำ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง
รายการ World Changmookwan Championship 2021
กีฬาเทควันโด ประเภทชายเดี่ยว
Poomsae (VDO Clip) รุ่นอายุ ต่ำกว่า 30 ปี
แข่งขันระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564