คนรุ่นใหม่อยู่อย่างไรให้ “รอด”

M-Sci PR กับ คอลัมน์ คุยสบายๆ สไตล์คน HR
คนรุ่นใหม่อยู่อย่างไรให้ “รอด”
Attention, please! จากสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน จะทำให้คนรุ่นใหม่อยู่รอดในโลกของการทำงานได้อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน ติดตามได้ใน “ คนรุ่นใหม่อยู่อย่างไรให้ “รอด””

โดย Aj.Sarawan
ข้อมูล : แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ. (2564).