กิจกรรม สานสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสรรค์ M-Sci to SDU Direction ในกิจกรรม สงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทยและงานกีฬาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 5 เมษายน 2566 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« of 2 »