คณวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับน้องๆ นักศึกษา ศิษย์เก่า ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ From GEN Z to be CEO ตั้งแต่บัดนี้ – 19 พฤษภาคม 2566

คณวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับน้องๆ นักศึกษา ศิษย์เก่า ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ From GEN Z to be CEO
ตั้งแต่บัดนี้ – 19 พฤษภาคม 2566
อบรม วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566
สอบวัดผล วันที่ 2 มิถุนายน เวลา 12.30 – 14.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณธีร โสตถิโกมล 022445702