คุยสบาย ๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 187(30) เรื่อง “มโนห์รา อร่อย…แบบไม่มโน” วันที่ 21 กันายน 2566 ณ โพลคาเฟ่ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

คุยสบาย ๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 187(30) เรื่อง “มโนห์รา อร่อย…แบบไม่มโน” โดย ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท มโนห์รา อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาการจัดการ ณ โพลคาเฟ่ วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 15.30-16.30 น. และทางออนไลน์ ZOOM Meeting