คณะวิทยาการจัดการ โดย งานพัฒนานักศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม I can Do : How to be good at English วันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 13.00-15.00 น. แบบออนไลน์

(แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “เคล็ดลับพิชิต TOEIC โดยอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าที่มีผลคะแนนสอบ TOEIC มากกว่า 500 คะแนน) ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม เวลา 13.00-15.00 น. แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoomสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://forms.gle/9n5MGM3qVxGAtVrz8

webadmin

July 11, 2022

webadmin

July 7, 2022

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพ “สาขาธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน” จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รับรองโดยสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิกอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ศรีรัตน์อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 4. นายอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4          

webadmin

June 9, 2022

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีออนไลน์ ประจำปีภาษี 2564

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีออนไลน์ ประจำปีภาษี 2564 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 – 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ห้อง 347 อาคาร 3 ชั้น 4

webadmin

March 30, 2022

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 คณะวิทยาการจัดการ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 คณะวิทยาการจัดการ คลิกที่นี่  

webadmin

February 18, 2022

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควต้า 14 ก.พ. – 17 เม.ย. 2565

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควต้า 14 กุมภาพันธ์ 2565 – 17 เมษายน 2565 1 หลักสูตรการจัดการบัณฑิต        หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  (กรุงเทพมหานคร) (https://www.facebook.com/management.sdu)              กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล              กลุ่มวิชาการจัดการสำนักงานดิจิทัล       หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง) (https://www.facebook.com/HalalFoodBusiness/)              กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ (https://www.facebook.com/medicalsecretary.sdu) 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (https://www.facebook.com/profile.php?id=100076360416295)     […]

webadmin

February 3, 2022
1 3 4 5 61