กิจกรรม SDU Startup Thailand League 2023 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม SDU Startup Thailand League 2023 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ Hybrid ณ ห้อง SDU Onilne 20 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีนักศึกษาจำนวน 20 ทีม เข้าร่วมการประกวดแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจรอบคัดเลือก (Pitching) ระดับมหาวิทยาลัย ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งขันในระดับภูมิภาค และกิจกรรมนี้สามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ ที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

webadmin

October 6, 2023