กิจกรรม SDU Msci fam.SUMMER CAMP 64 ซัมเมอร์นี้มีเฟรนด์ ครั้งที่ 5

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 -15.00 น. คณะกรรมการงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม SDU Msci fam.SUMMER CAMP 64 ซัมเมอร์นี้มีเฟรนด์ ครั้งที่ 5 หัวข้อ The Final week ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ซึ่งมีกิจกรรมเล่นเกมไขคดีปริศนา “กุหลาบสีเลือด” และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวปิดกิจกรรม กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก นักศึกษารหัส 64 เป็นจำนวนมาก

webadmin

July 19, 2021

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรม MC Search Igniter 2019 /Miss..Mister Igniter 2019

กิจกรรม MANAGEMENT SCIENCE GAMES 2019 วันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2562 ณ อาคารพลศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในช่วงบ่าย การแสดงของ MC Search Igniter 2019 ในชื่อชุด “ SHOW TO PARTY” และการแสดงของ Miss / Mister Igniter 2019 ในชื่อชุด “ OPENING TO THE FUTURE”

webadmin

September 5, 2019

HRM Sport Festival 2018

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง HRM ครั้งที่ 2 ระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561

webadmin

September 4, 2018
1 2