ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม SDU Smart Idol 2023

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 25 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีพลสมอ (แบม) 6411011767035 สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 26 นางสาวสุทธิดา สุนทร (วาวา) 6511011807032 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน คณะวิทยาการจัดการ – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 23 นายพีรภัทร แสงสารพันธ์ (ปีโป้)6411011767032 สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ SDU LGBTQ Smart Idol – รางวัลชนะเลิศ หมายเลข 21 นายภาณุพงศ์ ทิชัย (ก้านตอง) 6411011767016 สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ SDU Speech Contest 2023 (MC SEARCH) – รางวัลชนะเลิศ […]

webadmin

April 28, 2023

คณวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับน้องๆ นักศึกษา ศิษย์เก่า ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ From GEN Z to be CEO ตั้งแต่บัดนี้ – 19 พฤษภาคม 2566

คณวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับน้องๆ นักศึกษา ศิษย์เก่า ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ From GEN Z to be CEO ตั้งแต่บัดนี้ – 19 พฤษภาคม 2566 อบรม วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 สอบวัดผล วันที่ 2 มิถุนายน เวลา 12.30 – 14.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณธีร โสตถิโกมล 022445702

webadmin

April 28, 2023

พบกับ กิจกรรม MSci Job Fair 2023 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรม MSci Job Fair 2023 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในงานพบกับผู้ประกอบการจากบริษัทชั้นนำมากมาย มารอรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ทั้งงานประจำ งานพาร์ทไทม์และฝึกงาน ตลอดจนมีกิจกรรมให้เข้าร่วมมากมาย อาทิ การให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ ให้ความรู้เรื่องการเขียนเรซูเม่ เทคนิคการสัมภาษณ์ให้ได้งาน และการเตรียมตัวปรับลุคก่อนไปสมัครงาน ผู้สนใจสามารถติดต่อดูข้อมูลเพิ่มได้ที่ Facebook คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต https://www.facebook.com/SDU.MSci

webadmin

April 28, 2023

webadmin

April 11, 2023

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการขอเชิญร่วมทำบุญคณะวิทยาการจัดการ สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพันจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 -12.00 น. ณ ห้อง 348

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการขอเชิญร่วมทำบุญคณะวิทยาการจัดการ สืบสานความเป็นไทย สายใยความผูกพันจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 -12.00 น. ณ ห้อง 348 อาคาร 3 ชั้น 4 หมายเหตุ : ขอความร่วมมือแต่งกาย ผ้าไทย/ชุดไทย เข้าร่วมกิจกรรม อย่าลืมสแกนแบบตอบรับเข้าร่วมงาน

webadmin

July 11, 2022

คณะวิทยาการจัดการ โดย งานพัฒนานักศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม I can Do : How to be good at English วันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 13.00-15.00 น. แบบออนไลน์

(แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “เคล็ดลับพิชิต TOEIC โดยอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าที่มีผลคะแนนสอบ TOEIC มากกว่า 500 คะแนน) ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม เวลา 13.00-15.00 น. แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoomสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://forms.gle/9n5MGM3qVxGAtVrz8

webadmin

July 11, 2022

webadmin

July 7, 2022

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพ “สาขาธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน” จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รับรองโดยสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิกอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณรัตน์ ศรีรัตน์อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 4. นายอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) มีสมรรถนะตามมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4          

webadmin

June 9, 2022
1 2 26