Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ปวีณา สปิลเลอร์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ "อาสาสมัครดีเด่น สวท ประจำปี ๒๕๕๙ " จากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี