คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

20180425_๑๘๐๔๒๕_0048

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต จัดโดยโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เพื่อเป็นการรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561

Leave us a Comment