ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ การประกวดคลิปวิดิโอ “การต่างประเทศในมุมของฉัน” ของวิทยุสราญรมย์ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

11

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิศักดิ์ วงค์สิทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และได้สิทธิทัศนศึกษาประเทศในอาเซียน ในการประกวดคลิปวิดิโอ “การต่างประเทศในมุมของฉัน” ของวิทยุสราญรมย์ กรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ มอบรางวัลจากท่านดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

Leave us a Comment