ประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆ ชั้นปีที่ 1 “ทุนส่งน้องเรียนจบ” โดยมูลนิธิ ตั้งแต่วันนี้ – 17 มกราคม 2563 (ระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 4 ปี ทุนละ 30,000 บาท/ปี)อายิโนะโมะโต๊ะ

20191111_162940

ประชาสัมพันธ์สำหรับน้องๆ ชั้นปีที่ 1 “ทุนส่งน้องเรียนจบ” โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
รับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุน?รัพย์ ในระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาของรัฐบาลตามสาขาที่กำหนดโดยให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบหลักสูตรในระดับการศึกษานั้นๆ
เปิดรับสมัครระดับอุมดมศึกษา วันนี้ – 17 มกราคม 2563 (ระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 4 ปี ทุนละ 30,000 บาท/ปี)
กรอกใบสมัคร ผ่าน QR Code (ในโปสเตอร์)
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 02-247-7000
ต่อ 1560,1569,1512
เบอร์ตรง 02-247-9547
โทรสาร 02-642-6826
หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ที่
http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th

Leave us a Comment